Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ska fotografens namn anges även om bilden är såld?

Fråga

Ska fotografens namn anges även om han eller hon har sålt bilden till den person som beställt fotot eller till någon bildbyrå eller annat företag som använder bilden?

 

Svar

Fotografens namn ska alltid anges i enlighet med god sed, när bilderna nyttjas/används
(kopieras eller tillgängliggörs för allmänheten). Det är en del av den ideella rätten.

 

Vad som är god sed avgörs närmare av bl.a. branschsedvänja.

 

Även om fotografen överlåtit rätten att bestämma över bildens användning till en bildbyrå, företag eller annan, så har han alltid kvar sina ideella rättigheter (namn- och respekträtten).

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens