Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Gäller svensk lag för bilder från utländska servrar?

Fråga

Hur är det med bilder från utländska servrar – omfattas de verkligen av svensk upphovsrätt eller är de fria att använda?

 

Svar

Utländska upphovsmän/utländska verk skyddas i Sverige mot otillåtna nyttjanden enligt svenska regler.

 

Motsvarande gäller för svenska upphovsmän/svenska verk i de flesta andra länder (i vart fall i de länder som är medlemmar av Världshandelsorganisationen (WTO) och/eller Bernkonventionen). Idag är 167 av världens länder medlemmar i Bernkonventionen, vilket innebär att medborgare i alla dessa länder har upphovsrättsligt skydd i "varandras" länder. Exempel på medlemsländer är USA, alla EU-länder, Ryssland och Kina.

Referenser

Lag (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk

Brottsbalken (1962:700)


Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

Upphovsrättsskolan (för elever och lärare i grundskolan)

Bonus Copyright Access (högskoleavtalet och skolkopieringsavtalet)

BLF (Bildleverantörernas Förening) och deras FAQ - Bilder på internet

Bildskolan del 2: Bildrättigheter (Studentlitteratur)

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens