Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rättigheter till material på min blogg eller Facebook

Fråga

Vem har rättigheterna till det material jag skapat och publicerat på min blogg eller Facebook?

 

Svar

Utgångspunkten är att upphovsmannen har rätt till sitt material men det kan finnas villkor i bloggens eller FB:s användaravtal som ger dem viss rätt att nyttja också ditt material. Läs användarvillkoren och se vad som gäller. Om övergången av rättigheter anses vara oskälig, kan avtalet jämkas av en domstol.

 

Så här står det t.ex. i Facebook-villkoren 2019-12-18:

"I synnerhet när du delar, publicerar eller laddar upp innehåll som omfattas av immateriella rättigheter på eller i samband med våra produkter beviljar du oss en icke-exklusiv, överlåtbar, sub-licensierbar, royaltybefriad och världstäckande licens att vara värd för, använda, distribuera, modifiera, köra, kopiera, offentligt framföra eller visa, översätta och skapa bearbetning/härledda verk av ditt innehåll (i enlighet med dina inställningar för sekretess och applikation). Om du exempelvis delar ett foto på Facebook innebär det att du ger oss tillstånd att lagra, kopiera och dela det med andra (alltså i enlighet med dina inställningar), såsom tjänsteleverantörer som stödjer våra tjänster eller andra Facebook-produkter som du använder. Licensen upphör att gälla när ditt innehåll raderas från våra system."

Det innebär förenklat att så länge du är medlem av Facebook har företaget en global rätt att använda ditt skyddade material, och att föra över till annan sin rätt att använda ditt material. Den är icke-exklusiv licens vilket innebär att det finns inget hinder för egen användning. Så snart medlemskapet upphör avslutas också FB:s licens att använda medlemmens material.


OBS! Om du publicerar annans material utan lov på FB, kan du bli skyldig att ersätta inte bara den vars material du publicerade utan lov utan också Facebooks eventuella kostnader för sådant intrång.

Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

Universitetslärarnas upphovsrätt (pdf)

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens