Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rättigheter till material på min blogg eller Facebook

Fråga

Vem har rättigheterna till det material jag skapat och publicerat på min blogg eller Facebook?

 

Svar

Utgångspunkten är att upphovsmannen har rätt till sitt material men det kan finnas villkor i bloggens eller FB:s användaravtal som ger dem viss rätt att nyttja också ditt material. Läs användarvillkoren och se vad som gäller. Om övergången av rättigheter anses vara oskälig, kan avtalet jämkas av en domstol.

 

Så här står det t.ex. i Facebook-villkoren 2014-04-02:

"För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. foton eller filmklipp (Skyddat innehåll), ger du oss uttryckligen följande behörighet, i enlighet med dina sekretess- och applikationsinställningar: du beviljar oss en icke-exklusiv, överföringsbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, global licens att använda allt Skyddat innehåll som du publicerar på eller i anslutning till Facebook (Innehållslicens). Den här Innehållslicensen upphör att gälla när du tar bort ditt Skyddade innehåll eller ditt konto, förutsatt att innehållet inte delats med andra som inte tagit bort det."

Det innebär förenklat att så länge du är medlem av Facebook har företaget en global rätt att använda ditt skyddade material, och att föra över till annan sin rätt att använda ditt material. Den är icke-exklusiv licens vilket innebär att det finns inget hinder för egen användning. Så snart medlemskapet upphör avslutas också FB:s licens att använda medlemmens material.


OBS! Om du publicerar annans material utan lov på FB, kan du bli skyldig att ersätta inte bara den vars material du publicerade utan lov utan också Facebooks eventuella kostnader för sådant intrång.

Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Personuppgifter i sociala medier (Datainspektionen)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens