Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Att blogga som privatperson eller som skolrepresentant

Fråga

Är det någon skillnad om jag t.ex. bloggar som privatperson eller som representant för min högskola eller universitet?

Svar

Ja, ur flera aspekter. Om du bloggar som representant för din högskola eller ditt universitet, gäller alla regler om offentlighetsprincipen (allmänna handlingar), arkivering, förvaltning o.s.v.


Reglerna om upphovsrätt och om personuppgifter gäller i båda fallen. Det innebär att du alltid ska beakta upphovsrättsreglerna när du publicerar material som inte du själv har skapat och att du alltid ska tänka på en möjlig kränkning när du publicerar uppgifter om andra personer.

Anknytande rättsområden

Personuppgifter

Upphovsrätt


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Personuppgifter i sociala medier (Datainspektionen)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetfonden Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens