Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad får jag skriva om min undervisning och mina studenter?

Fråga

Vad får jag som lärare skriva om min undervisning och mina studenter i sociala medier (t.ex. blogg, Facebook, Twitter)?

Svar

När det gäller din undervisning så får du skriva samma information i sociala medier som du får skriva på en vanlig webbplats. Beakta dock i första hand upphovsrättsliga frågor, på grund av de allmänna villkoren som du har godkänt vid användningen av sociala medier. Du ger t.ex. Facebook en rättighet att använda det du skriver och publicerar på Facebook.

När det gäller dina studenter, så måste du beakta reglerna om personuppgifter. Så länge du endast nämner namn och publicerar bilder i löpande form i sociala medier, får texterna/bilderna inte kränka studenterna, men du behöver inte fråga om godkännande av studenterna. 

Tänk även på att det du skriver, i din roll som lärare, i viss mån också blir allmänna handlingar och reglerna om arkivering ska därför tillämpas.  

Anknytande rättsområden

Personuppgifter

Upphovsrätt


 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens