Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Är det straffbart att uttala sig kränkande på nätet, t.ex. i ett blogginlägg?

Fråga

Är det straffbart att uttala sig kränkande på nätet, t.ex. i ett blogginlägg?

Svar

Ja, enligt brottsbalken kan man dömas för förtal om man uttalar sig nedsättande om en person. Det har ingen betydelse om påståendet är sant eller falskt, det enda som är avgörande är om påståendet är nedsättande för den beskylldes "goda namn och rykte". Det är en domstol och inte den som anser sig kränkt, som avgör om ett uttalande eller inlägg är att betrakta som förtal och därmed straffbart.

Domstolen gör en samlad bedömning där man bl.a. tittar på hur stor risken är för att personuppgifterna sprids till många människor. Man försöker också bedöma varför någon publicerade uppgifterna. Om syftet var att kritisera eller väcka debatt, så kan det ibland var tillåtet att publicera uppgifter som kan kännas kränkande för den individ som "hängs ut", utan att det för den skull är straffbart. Den person som publicerar uppgifterna på sin webb eller blogg eller i ett forum för att väcka debatt eller kritisera något behöver inte vara journalist eller skriva för en tidning för att anses ha ett "journalistiskt ändamål" med publiceringen.

Läs mer om hur du kan agera om du själv upplever att du blivit kränkt på nätet på Datainspektionens sida om nätkränkningar.

Anknytande rättsområden

Personuppgifter

Yttrandefrihet


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens