Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ska myndighetens aktiviteter i sociala medier arkiveras?

Fråga

Ska myndighetens aktiviteter i sociala medier arkiveras?

 

 

Svar

Även om information (d.v.s. handlingar) skapas i sociala medier och inte i det interna datorsystemet hos myndigheten, gäller samma arkiveringsregler. Informationen är fortfarande allmänna handlingar, eftersom de är förvarade (d.v.s. tillgängliga) för myndigheten, och antingen inkomna (om någon annan lämnat en kommentar) eller upprättade (om myndigheten själv publicerar information).

Hur detta ska göras i praktiken (spara på lokala serverar, skriva ut, etc.), borde diskuteras på institutionen eller universitetet centralt. Kontrollera om det finns regler för användning av sociala medier på ditt lärosäte, t.ex. i universitetets regelbok.

Anknytande rättsområden

Arkivering


Länktips

E-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier (pdf)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens