Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

Fråga

Kan jag som lärare använda filmer från YouTube i min undervisning?

Svar

Det finns ingen rätt att utan tillstånd framställa kopior och "själv" tillgängliggöra material som lagts ut av andra. Att länka är däremot tillåtet, så länge det sker till material som ligger öppet på nätet.


Under förutsättning att filmerna inte strider mot upphovsrätten, d.v.s. har lagts upp på Youtube olagligt – kan du lägga en länk till eller bädda in filmerna i din kurswebb så att dina elever/studenter själva kan klicka på och se filmen (privat bruk) om det tydligt framgår varifrån filmerna kommer.

En del filmer är märkta med Creative Commons (CC) idag, men det finns ingen rätt att utan tillstånd visa filmer som inte är CC-märkta i lärosalen. Att visa en film för andra räknas som att framställa en kopia av filmen, även om den streamas från Youtube. 

 

Finns Creative Commons-licenser eller liknande som tillåter användning är det dock ok att visa filmen i lärosalen, så länge det då sker enligt den licens som anges för användningen.

Anknytande rättsområden

Upphovsrätt

 

Länktips

Upphovsrätt i skolan för texter, bilder, musik samt film, radio och tv (Skolverket)

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens