Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vem är ansvarig för vad studenterna publicerar?

Frågor

Är jag som lärare och kursansvarig även ansvarig för om någon av mina nätstudenter skulle lägga ut en länk till en sida med innehåll av rasistiskt, barnpornografiskt eller annars av kränkande karaktär i kurswebbens diskussionsforum?

 

i/ Vilket är studentens ansvar i detta?

 

ii/ Har rektor eller institutionens prefekt något ansvar för innehållet på högskolans/institutionens kurswebbar?

 

 

iii/ Vem är ansvarig utgivare för innehållet på en kurswebb?

Svar

i/ Studenten har ett ansvar för det han/hon länkar till eller publicerar på kurswebben eller på andra webbsidor.

 

Det bör alltid finnas tydliga instruktioner om vad som får publiceras på högskolans webbsidor, inklusive kurswebbar, samt helst en underskriven ansvarsförbindelse.

 

ii/ Enligt brottsbalken kan den som främjat en brottslig gärning med råd eller dåd dömas till ansvar för detta (BrB 23 kap. 4 §). Observera att för material som kan uppfattas som barnpornografiskt gäller särskilt stränga regler.

 

Om kurswebben till sitt innehåll eller funktion är av brottslig karaktär kan du dömas för medverkan till brott under förutsättning att du agerat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

 

En central fråga är graden av aktivitet för att det skall bli fråga om främjandet av en viss handling. När det gäller förmedlingstjänster som är inrättade för ett legitimt syfte fordras något mer än att bara ha ställt utrustning och datorkapacitet till förfogande.

 

En kursansvarig eller lärare måste givetvis agera om det kommer till hans eller hennes kännedom att t.ex. piratkopierade datorprogram sprids via en kurswebb.

 

Enligt BBS-lagen har den som ansvarar för en elektronisk förmedlingstjänst dessutom en skyldighet att ta bort vissa typer av uppenbart brottsliga meddelanden.

 

De brottsliga meddelanden som omfattas av borttagningsskyldigheten är hets mot folkgrupp, barnpornografibrott och olaga våldsskildring.

 

iii/ Från och med 1 januari 2003 kan man hos Myndigheten för radio och tv anmäla en ansvarig utgivare för sin hemsida. Det innebär att yttrandefrihetsgrundlagen blir tillämplig istället för personuppgiftslagens bestämmelser.

 

Observera att man bara kan få utgivningsbevis för webbsidor och liknande tjänster; där det inte är möjligt för användarna att ändra det innehåll som blir direkt tillgängligt för andra användare.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Länktips

Myndigheten för radio och tv

 

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens