Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar vid virusangrepp på högskolans utbildningsplattform

Fråga

En student lägger in en virusinfekterad fil i ett diskussionsforum i den utbildningsplattform (ett kommersiellt LMS ) som högskolan använder för distansutbildning. Risken är stor att användarna ska få sina persondatorer virussmittade, något som skulle kunna innebära stora problem för de drabbade.

 

Själva servern är fysiskt placerad på högskolans IT-avdelning, men de är enbart kontrakterade för att se till att hårdvaran får ström och kyla och att nödvändiga säkerhets"patchar" installeras för att skydda servern mot intrång.

 

Vem har ansvaret för att virusinfekterade filer inte ska kunna spridas via högskolans utbildningsplattform?

 

Svar

Ansvaret för informationssäkerheten bör regleras så att det inte i onödan uppstår oklarheter om vad som är institutionens eget ansvar och vad IT-avdelningen ansvarar för. Givetvis bör även förutsättningarna för studenternas tillgång till och utnyttjande av en plattform regleras i någon form av ansvarsförbindelse.

 

Av 30-32 §§ PuL framgår att den personuppgiftsansvarige har ett ansvar för säkerheten vid behandlingen av personuppgifter. Detta ansvar omfattar säkerhet i såväl organisatorisk (tystnadsplikt m.m.) som teknisk bemärkelse (t.ex. utnyttjande av brandväggar).

 

Den personuppgiftsansvarige har med andra ord ett ansvar för att en virusinfekterad fil inte ger upphov till oriktig behandling av personuppgifter.

 

När ett virusangrepp upptäcks, bör detta genast rapporteras till högskolans säkerhetsansvarige eller till den PC-ansvarige på institutionen. Deras uppgift är bland annat att se till att det finns antivirusprogram installerade på servrar och datorer och att dessa hålls uppdaterade.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Länktips

Datainspektionen

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens