Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Om kurswebben ligger på en server utomlands

Fråga

Kan man dömas i Sverige om man har sin kurswebb på en server i USA och det visar sig att man diskriminerar eller förtalar en annan person som är bosatt i Sverige?

 

Vilken betydelse har serverns fysiska placering i världen för brott som sker på Internet?

 

Svar

Ja, man riskerar att dömas i Sverige eftersom serverns placering inte är avgörande för ansvarsbedömningen.

 

Ett brott kan begås på flera ställen, t.ex. både i ett land från vilket uppladdning av ett förtalsmeddelande görs och i det land där servern finns. Straffbud kan i och för sig vara territoriellt begränsade, vilket dock inte är vanligt för Internetrelaterade brott som förtal och upphovsrättsintrång.

 

En förutsättning för ansvar är dock att gärningsmannen har viss anknytning till Sverige genom att t.ex. vara svensk medborgare eller som utlänning ha sin hemvist här. Av förarbetena till BBS-lagen (1998:112) framgår uttryckligen att det inte går att kringgå ansvarsregleringen genom att flytta sin "förmedlingsstjänst" till datorer i ett annat land.

 

En kurswebbs inriktning mot svenska användare kommer dessutom naturligen att framgå genom val av språk och diskussionsämnen.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

Lagrummet (den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rättsinformation)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens