Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Övervakning och granskning av diskussionsinlägg

Fråga

Hur ofta måste man granska diskussionsinläggen på en kurswebb? Vilken typ av övervakning krävs, och hur ofta?

 

Svar

En kurswebb som omfattar elektronisk förmedling av meddelanden genom att göra det möjligt för den som använder tjänsten att såväl ta del av andras meddelanden som att sända egna omfattas av BBS-lagens (1998:112) uppsiktsskyldighet.

 

Vilken typ av övervakning som krävs beror på mängden meddelanden som kommer in, typen av information som utväxlas, om det tidigare förekommit brottsliga meddelanden eller upphovsrättsintrång, m.m.

 

Lagen anger att den som tillhandahåller tjänsten skall ha sådan uppsikt över meddelandena som kan krävas med hänsyn till omfattningen och inriktningen av verksamheten (4 §). I förarbetena anges som riktmärke att man inte bör lämna en elektronisk anslagstavla utan uppsikt längre än en vecka.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

Lagrummet (den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rättsinformation)

 

 

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens