Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar för anonymt publicerat material på en hemsida

Fråga

Finns det något i någon lag som säger att en webbmaster är ansvarig för det anonymt publicerade material som finns på en hemsida?

 

Svar

Det finns lagstiftning som omfattar ansvar för anonymt publicerat material på en hemsida men det yttersta ansvaret faller inte på en institutions webbmaster.

 

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (1998:112) (BBS-lagen) är tillämplig på en hemsida som möjliggör elektronisk förmedling av meddelanden (1 § BBS-lagen). Det skall alltså vara fråga om ett större inslag av interaktivitet än att bara publicera t.ex. institutionens egen kursinformation. Även andra än den som tillhandahåller tjänsten skall ha möjlighet att kommunicera via hemsidan.

 

Den som tillhandahåller en sådan tjänst, som kan ha formen av såväl en BBS, en interaktiv hemsida, chat eller liknande har vissa förpliktelser. Den ansvarige har en informationsplikt gentemot användarna, en uppsiktsskyldighet avseende själva tjänsten samt ett krav på sig att ta bort vissa typer av uppenbart brottsliga meddelanden liksom meddelanden som innebär intrång i upphovsrätt eller närstående rättigheter.

 

De brottsliga meddelanden som omfattas av borttagningsskyldigheten är hets mot folkgrupp, barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Ansvarig är den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla, d.v.s. den som kan bestämma över tjänstens användning, inklusive de tekniska och administrativa rutinerna, så inte nödvändigtvis webbmastern utan det kan vara högskolan.

Referenser

E-anslagstavlor (information om BBS-lagen på denna webbplats)

Lag (1998:112) om ansvar för elelektroniska anslagstavlor


Anknytande rättsområden

Upphovsrätt


Länktips

Lagrummet (den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rättsinformation)

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens