Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Vad bör jag tänka på om jag använder en bild som har en dela-lika-licens?

Fråga

Vad bör jag tänka på om jag använder en bild som har en dela-lika-licens?

Svar

Det finns tusentals och åter tusentals bilder som är fria att använda utan att du behöver fråga upphovsmannen. Dessa bilder är licensierade under en Creative Commons-licens.  

Licensen Creative Commons erkännande, dela lika (CC-BY-SA) innebär att upphovsmannen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare samt skapa nya verk på sitt verk, så länge de anger vem som är upphovsman till det ursprungliga verket. Därför om du skapar nya verk utifrån deras verk så ska även dina verk spridas och licensieras med samma licensvillkor, d.v.s. Creative Commons erkännande dela-lika. Allt material på en webbsida som använder en CC-BY-SA licensierad bild behöver inte licensieras med samma licens. Det räcker att just ditt verk, den bild som du skapat med utgångspunkt från ett dela-lika licensierat verk följer samma licens som ursprungsverket.  

 

Ett bra sätt att hitta fria bilder är att använda webbtjänsten CC Search, där du kan välja att söka på flera sätt samtidigt. När du hittar bilder på nätet med en Creative Commons symbol eller licensbeskrivning bredvid, kan du förmodligen använda dessa i din undervisning och i studentarbeten (all utbildning definieras som ickekommersiell verksamhet). Men dubbelkolla för säkerhets skull licensen innan du bestämmer dig för att använda en bild, sökningar är inte alltid perfekta. Det händer att skyddade bilder bearbetats och sedan publicerats på nätet med en CC-licens (vilket är ett brott mot upphovsrätten).

 

Läs mer i avsnittet Öppna lärresurser - hitta.

Anknytande rättsområde

Upphovsrätt


Länktips

Creative Commons - välj rätt licens

Creative Commons - en guide för lärare

Bonus Copyright Access

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens