Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Kan studenter publicera sitt material som en öppen lärresurs?

Fråga

Kan studenter publicera sitt material som en öppen lärresurs (under en Creative Commons- eller GNU-licens eller i "Public Domain", d.v.s. helt fritt)?

 

Svar

Nja, det beror på om det verkligen är material som studenten har skapat själva och har rätt till, såsom t.ex. egna texter, fotografier o.s.v. samt om det finns några avtal med studenterna, t.ex. i villkoren för användning av en viss högskoleansluten webbplats eller liknande, som anger något annat. Det sker alltså ingen automatisk övergång av studenternas egenskapade material till högskolan.

 

Studenter har upphovsrätt till sina egna verk. Finns det inga överenskommelser om materialanvändning mellan studenter och högskola (OBS! sådana villkor måste vara skäliga), kan studenter göra vad de önskar med sitt eget material, t. ex. publicera det som en öppen lärresurs. Men det kan vara bra att upplysa studenterna om att CC-licenser i praktiken inte går att återkallas om de senare vill ha bättre kontroll på sitt material.

 

Observera att högskolan inte ensidigt kan besluta om att material ska tillhandahållas via Creative Commons-licenser, i Diva eller liknande, utan att det särskilt har avtalats med studenterna.

Anknytande rättsområde

Upphovsrätt


Länktips

Creative Commons - välj rätt licens

Creative Commons - en guide för lärare

Bonus Copyright Access

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens