Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Rätt person vid inlämning av en nätbaserad tentamen

Fråga

Hur kan jag försäkra mig om att det är rätt person som lämnar in en nätbaserad tentamen?

 Svar

Frågan är nog mer en teknisk och/eller administrativ fråga än en juridisk. Beakta även om det finns regler angående anonym examination på din högskola.


Ett sätt kan vara att studenten före tentamen får identifiera sig genom att visa upp en giltig legitimation på ett närliggande lärcentra eller lärosäte och sedan göra tentamen på deras datorer. Ett annat sätt som används är att studenten legitimerar sig via webbkamera (exempelvis via ett e-möte i Adobe Connect, Skype, etc.) och att hen därefter behåller webbkameran påslagen under hela provtiden när tentamen gör på den egna datorn i hemmet. Datorn kan samtidigt "låsas" för otillåtna hjälpmedel (t.ex. sökning på internet) under provtiden. Det finns idag flera olika programvaror för att göra detta, även på distans.

 

Vissa högskolor har särskilda datorsalar där nätbaserad tentamen kan genomföras och som är låsta för annat än tillåtna hjälpmedel, men detta är kostsamt och inte nödvändigt med dagens teknik.

 

Ett annat sätt är att utforma en nätbaserad examination på ett sådant sätt att det är högst osannorlikt att någon annan person än den avsedda studenten, kan eller är villig att genomföra tentamensuppgiften. Ett exempel är när en nätbaserad tentamen ingår som en delmängd av en mer omfattande formativ bedömning, där läraren har möjlighet att lära känna och kan jämföra studentens sätt att skriva och uttrycka sig över tid. Men helt säker kan man aldrig vara. Även vid en klassisk salstentamen förekommer det att individer visar upp någon annans legitimation för tentamensvakten utan att det upptäcks.

I flera lärplattformar är det enkelt att genomföra en nätbaserad examination anonymt. Då får den lärare som rättar och bedömer provet enbart se vem som lämnat in vilken tentamensuppgift efter att alla prov har bedömts. Detta hindrar inte att varje individ strax innan provet ska börja, legitimerar sig fysiskt för en tentamensvakt eller virtuellt via webbkamera eller på annat sätt.


Muntlig examination av individer eller grupper kan med fördel göras direkt i ett webbmöte (exempelvis i Adobe Connect). Mötet bör då spelas in (som underlag för bedömning) och sparas. En sådan inspelad muntlig examination får därefter gallras på samma sätt som en skriftlig tentamen, enligt Riksarkivets gallringsbeslut.

Referenser

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)

 

Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Förvaltningslagen (2017:900)

Avtalslagen (1915:218)

 

Länktips

Universitetskanslerämbetet

Universitets- och högskolerådet

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens