Legala handboken startsida
Följ och gilla oss på Facebook
 

Ansvar för studenternas tillgång till webbaserat material

Fråga

En distansstudent antas till en systemvetarutbildning vid efterintagningen. Studierna är på heltid och flera kurser löper parallellt under den första terminen. Högskolan använder en ny plattform som lärarna är ovana vid och det är en hel del strul under de första två veckorna. Deltagarna kommunicerar via plattformens diskussionsforum och det finns material på nätet. Strax innan företagsekonomikursen ska börja får studenten en litteraturlista med posten. Hon tänker att detta var visst en litteraturkurs, där lärarna inte använder webben och skaffar kurslitteraturen.

När hon flera veckor senare, för första gången ringer till en av sina kurskamrater, får hon veta att det finns ett omfattande material på nätet med massor av uppgifter och information som hon aldrig har sett. Hon kontaktar sin lärare och "det upptäcks" att hon aldrig fått något login till kurswebben i företagsekonomi. Troligtvis fanns hennes namn inte med på den lista över distansstudenter som lagts i plattformen och från vilken studenternas login skapades och skickades ut automatiskt.

 

Tentan i företagsekonomi är samma vecka och hon hinner varken läsa in kursmaterialet eller göra klar de inlämningsuppgifter som fanns på kurswebben. Nu riskerar hon att inte få ihop så många poäng som krävs för att få studiemedel nästa termin och undrar därför:

 

- Vem är egentligen ansvarig för att hon inte fått tillgång till kursmaterialet i tid för att kunna klara av sina distansstudier?

Svar

Verksamheten vid universitet och högskolor regleras av högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100), m.fl. författningar. Universitetskanslers­ämbetet (tidigare Högskoleverket) fungerar som central tillsynsmyndighet med uppgift att bl.a. säkerställa studenternas rättssäkerhet.

 

Rektor har ett övergripande ansvar för verksamheten vid ett universitet eller högskola. En delegationsordning kan ge närmare besked om ansvarsfördelningen internt i myndighetens organisation.

 

Straffrättsligt ansvar kan dock inte delegeras. Av brottsbalken framgår att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel. I allvarliga fall kan det bli fråga om grovt tjänstefel.

 

Det skall dock mycket till för att den situation som beskrivs i frågan skall leda till att någon enskild lärare ställs till ansvar. Det bästa för alla parter torde vara att institutionen i samråd med den drabbade studenten försöker komma fram till en praktisk lösning på problemet. Det kan t.ex. handla om att erbjuda ett extra examinationstillfälle.

Referenser

Högskolelagen (på Universitetskansler­ämbetets webbplats)

Högskoleförordningen (på Universitets­kanslerämbetets webbplats)


Lagtexter

Personuppgiftslagen - PuL (1998:204) och den nya lagen (2018:218)

Förvaltningslagen (2017:900)

Avtalslagen (1915:218)


Länktips

Universitetskanslerämbetet

Universitets- och högskolerådet

 

 

UniPoll AB, legalahandboken@unipoll.se
Senast uppdaterad:

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utvecklats med stöd av Internetstiftelsen i Sverige
Creative Commons-licens